Tag Archives: опасни товари

Карго транспорт по въздух на Литиево Йонни и Литиево Метални Батерии

Транспортът на Литиево Йонни и Литиево Метални Клетки и Батерии през последните години нараства значително. С това се повишава и нуждата от правилното им класифициране като опасен товар съгласно съответните регулации, а като следстие от това и правилното издаване на придружаващите документи, правилното опаковане, маркировка и етикетиране.

Дефиниции:

Клетка – електро-химична единица, състояща се от анод и катод, способна да генерира електрически ток;
Батерия – две или повече свързани клетки.

Литиево метални батерии – като цяло непрезареждащи се батерии. По принцип литиево металните клетки и батерии се използват за задвижване на устройства като часовници, калкулатори, камери и др.

Литиево метални батерии

Литиево метални батерии

Литиево йонните батерии са презареждащи се батерии, които се използват най-често в електрониките на крайните потребители. Литиево йонните батерии най-често са използвани в мобилните телефони, лаптопите и т.н.

Литиево-йонни батерии

Литиево-Йонни батерии

По-долу предлагаме изискванията за транспорт на литиево-йонни и литиево метални батерии

Етикиране и опакова на литиево метални батерии и клетки

Етикиране и опакова на литиево метални батерии и клетки

Етикиране на литиево-йонни батерии и клетки

Етикиране и опаковане на литиево йонни батерии

  • Декларация за опасен товар по въздух се изисква във всички случаи за Литиеви Батерии или клетки, класифицирани в секции I, IA и IB
  • За Литиеви клетки или батерии, класифицирани в секция II, необходимата информация се вписва в Товарителницата в клетката за описание на стоката.
  • Към документите на всички пратки, състоящи се от Литиеви клетки или батерии, класифицирани като Секция IB и Секция II, трябва да пътува и документ, съдържащ информация, че: опаковката съдържа литиеви клетки или батерии; опаковката трябва да се манипулира внимателно и че съществува риск от запалване, ако опаковката е повредена; ако опаковката се повреди, се прилагат специални процедури (включително инспектиране и ако е необходимо преопаковане); телефонен номер за допълнителна информация.

Клетки и батерии, определени от производителя като дефектни или които са повредени, са забранени за траснпортиране. Използвани батерии и батерии за рециклиране или унищожаване са забранени за въздушен транспорт, освен с одобрението на съответните власти. Клетките и батериите трябва да бъдат така защитени, че да не могат да предизвикат късо съединение.

Считано от 01.01.2015 г. Литиево металните батерии – секции IA, IB & II ще бъдат забранени за транспортиране на пътнически полети. Изключение ще се прави само за батерии превозвани в оборудване или с оборудване

Ако имате въпроси свързани с изискванията за транспорт на литиево йонни батерии или други опасни товари можете да се свържете с DG Consulting Ltd. както и да се свържете  с нас по мейла.

ДГ Консултинг ООД е българска фирма специализирана в консултиране относно подготовката и транспортирането на опасни товари, съобразено с всички регулации. Фирмата предлага:

  • консултации относно изискванията за документите и опаковането на опасни товари, предназначени за транспорт по Въздух (IATA-ICAO), Море (IMDG) и Суша (ADR)
  • подготовка на документацията съотвестваща на изискванията за превоз на опасни товари
  • специализирани опаковки, маркировка, етикети, бланки за документация

 

 

 

 

 

Транспорт на скрити опасни товари

Скрити опасни товари | Hidden Dangerous Goods

Много от стоките, които се произвеждат днес съдържат субстанции които могат да навредят на здравето и на околната среда. Те често съдържат скрити опасни продукти. Например батериите на апаратите които се превозват или магнитния материал в тонколоните.

Транспортирането на тези стоки често представляват сериозно предизвикателство и за най-подготвените спедитори като резултатът може да доведе до диспут с клиентите, които претендират, че стоките им не са опасни товари и превозвачите, според които считат предоставените за транспорт товари за опасни за сигурността на превоза. Най-често от подобно разминаване в мненията страда въздушния превоз на товари, но подобна дискусия не е рядкост и когато се договаря морски транспорт. Разбира се накрая го отнася спедитора, който организира целия процес на доставката.

Тази неприятна ситуация може да се избегне, ако към нея се подходи внимателно и с необходимото професионално внимание.

Опитът ни на спедитори трябва да ни подсеща всеки път, когато се сблъскаме с продукт, който най-вероятно съдържа скрити опасни вещества за клиентите. Типичен пример, батериите в електронното обурудване.

Наскоро имах неприятна ситуация с пратка от САЩ за Близкия Изток.  Авиокомпанията беше приела пратката, но когато тя бе доставена в склада им, я отказаха заради неправилно етикиране. Резултатът – големи допълнителни разходи, защото пратката трябваше да се върне обратно на изпращача плюс тонове мейли за изясняване на положението с клиента. Материята е малко в”зоната на здрача”.

Така че какво да правим, за да избегнем подобни “приключения”. Въпреки, че няма човек, който да познава съдържанието на всички продукти има няколко прости стъпки, които ако се следват може да предотвратят излишни спорове с клиентите или най-малкото да ги смекчат.

На първо място, всеки спедитор трябва да настоява, когато прави резервация за определен товар, за типа стока, която ще се транспортира, а не само за бруто теглото и размерите на товара.  Някой може да каже, че това е очевидно, но дали наистина е така. Помислете, колко пъти на въпрос – “какъв е типа на стоката, която ще возим” сте получавали в отговор  “ами, обикновен товар, не е опасен”. Ако не сте получавали този отовор значи сте сред късметлиите.

Второ. Когато вече знаете типа на стоката се запитайте – съдържа ли тази стока вещества които може да бъдат класифицирани като опасни (спомнете си батериите).  Сигурен съм, че всеки спедитор с около две години опит може в 90% от случаите да отговори с да или не на този въпрос. Ако отговорът е положителен или имате и най-малкото съмнение просто помолете за MSDS (Material and Safety Data Sheet) – всеки търговец или производител има такъв документ. В повечето случаи, ако за стоките има MSDS, това значи че най-вероятно те носят определен риск (в каква степен зависи от описанието в MSDS-a)

И третата стъпка е да прочетете MSDS-a.  Дори не ви трябва да го четете целия, достъчно е само да отидете на секцията Транспорт и складиране и да я прочете (става въпрос за само едно две изречения).  Ако документа казва, че няма специални изисквания за транспорт – всичко е ОК. Ако обаче намерите съкращението UNxxxx, където хххх са четири цифри, внимавайте. Стоката е опасна. В този случай се консултирайте със специалиста по опасни товари във фирмата ви или се обадете на превозвача.

Следвайки тези три прости стъпки ще успеете да смекчите потенциалните конфликти с клиентите си като в същото време им помагате и на тях и на себе си.

Ще се радвам, ако споделите с мен или с читателите  на този блог опита си, коментарите си или идеите си.

Ако имате въпроси не се притеснявайте да се свържете със спедиторска компания Кей Джи Карго ЕООД.