Запитване за цена за шосеен транспорт

Уважаеми клиенти,

моля попълнете публикуваната по-долу форма, за да може да ви отговорим възможно най-бързо и най-пълно съобразявайки се с всички ваши изисквания.

В полето описание на товара моля да дадете, колкото се може повече подробности като можете да се ползвате за улеснение от списъка по-долу:

1. бр. колети
2. размери
3. бруто тегло
4. Описание на стоката
5. Колетите товарят ли се един върху друг
6. Опасен ли е товарът
7. Ако товарът е опасен
7.1. UN номер
7.2. Клас на опасност
7.3. Група на опаковане
8. Срок доставка
9. Искате ли застрахова
10. Ако желаете застраховка, каква е стойността на товара
11. Други специфики на товара:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>